Dr. Öğr. Üyesi ELİF POLAT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ELİF POLAT

T: (0282) 250

M epolat@nku.edu.tr

W epolat.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Histoloji ve Embriyoloji
Ana Bilim Dalı:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
2017-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Histoloji ve Embriyoloji
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Bal T. ., Akaras N. ., Yigit S., Atilay H. ., Ozgul Abuc O., Polat E. ., Comparison of the healing effects of 3 different antioxidants on Cisplatin-induced pulmonary toxicity: A immunohistochemical and stereological study, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (18.05.2017-21.05.2017).
Poster
2. Toktay E. ., Polat E. ., Selli . J. ., Bal T. ., Akaras N. ., Investigation of protective effect of agomelatine in the brain cortex of rats exposed to high light stress: A histological and immunohistochemical study, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (18.05.2017-21.05.2017).
Poster
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18.05.2017-21.05.2017.